AFS Intercultural Programs (AFS) och European Federation for Intercultural Learning (EFIL) har tillsammans med University of Hull och fyra andra universities lanserat en e-bok med resursrer för lärarande inom global kompetens.
E-boken Global Competence in Teacher Education riktar sig till lärare och utbildare, lärarpraktikanter och andra pedagoger över hela världen, med målet att de själva ska kunna öka sin globala kompetens, och vidare främja detta hos dem de undervisar.

Download the eBook here

I en ”mindre”, och mer uppkopplad värld ställs vi samtidigt inför flera globala utmaningar kopplat till ekonomin, klimatförändringar, och polarisering. Vi ska samtidigt förbereda våra unga inför ett liv i ett ständigt digitalt, globalt, uppkopplat samhälle, där de ställs inför en oförustägbar framtid. Dessa utmaningar kräver en ökad global kompetens hos människor, en utveckling av kunskap och förståelse som möjliggör att vi kan leva och jobba effektivt i en mångsidig miljö och i diversifierade samhällen.

Mycket arbete har redan gjorts i skolor kring att öka kunskapen om global kompetens, men ämnet har inte ännu adresserats på ett effektivt sätt i utbildningsplaner för blivande lärare och pedagoger. Nya lärare i fältet kan därför vara ovetande kring behovet av att utbilda unga i ämnet, och har därav svårare att integrera det i sin undervisning.

Projektet med e-boken har utvecklats med hjälp av EU-finansiering inom projektet för Erasmus+. Baserad på OEC:s defenition av vad global kompetens är, är e-boken strukturerad efter 12 praktiska lärodesigner som fångar essencen av begreppet. Detta ska möjliggöra för lärare och pedagoger att praktisk integrera ämnet i undervisning eller i läroplanen, oavsett om det sker i ett klassrum eller i mer icke-formella utbildningsmiljöer.

Lär dig mer om varför andra lärare tycker att global kompetens ska integreras i undervisningen i den här videon.

Lär dig mer på det digitala seminariet och lanseringen av e-boken 5e oktober kl. 9.00 Eastern Time (GMT-4). Klicka här för att registrera dig.


Om Global Competence in Teacher Education

Projektet Global Competence in Teacher Education är samgrundat som en del avr Key Action 2 i EU-programmet Erasmus+, och implementerar av ett konsotrium av sju parter lett av Hull Universitetet i spetsen, samt AFS Intercultural Programs (AFS), USA; European Federation for Intercultural Learning (EFIL), Belgien; HAMK University of Applied Sciences (HAMK), Finland; Hellenic Open University (HOU), Grekland; University College Leuven-Limburg (UCLL), Belgien; and Università Degli Studi Di Genova, Italien.