Varje år i augusti kommer ett sextiotal internationella utbytesstudenter mellan 15-18 år till Sverige från över 20 länder för att ta del av vår kultur. I samarbete med värdskolor och familjer runt om i landet ger AFS dessa ungdomar möjlighet att uppleva livet som ung i dagens Sverige. Efter 10 månader reser utbytesstudenterna tillbaka till sina hemländer, med en lite annorlunda bild av både sig själva och världen.

Som värdskola ställer skolan en skolplats till förfogande och får i utbyte en student som vill dela med sig av sin egna kultur samtidigt som hen lär sig om Sverige och det svenska språket.

 

Att vara värdskola

24623569980_0dc82bfae9_o

Inför utbytesstudentens ankomst

Som värdskola behöver man placera utbytesstudenten i en klass, ge hen en mentor/kontaktperson på skolan och tillsammans med värdfamiljen bestämma tid och plats då utbytesstudenten kommer till skolan för att få nödvändig information så som schema och liknande.

Ni som skola bestämmer lämpligt program och årskurs efter studentens ålder, betyg och intressen.

Vi rekommenderar att utbytesstudenten får följa en klass så att hen får ett socialt sammanhang och en tillhörighet. Om möjlighet finns, kan en fadder i klassen vara bra, någon som under den första tiden ser till att utbytesstudenten får ta del av viktig information och förstår den. Det är ofta mycket uppskattat av utbytesstudenten och lärare om utbytesstudenten får delta i undervisningen av sitt eget hemspråk. Då kan hen vara en hjälp under lektionerna och få vara den – som omväxling – är bäst. Dessutom bidrar det ofta till att studenten plockar upp mer av svenskan.

12186436_1092216344135821_3556839902990356298_o

Under året

Till att börja med sker ett första möte med studenten och dennes värdfamilj för en introduktion till skolan. Värdfamiljens medverkan är ett stort plus eftersom de kan repetera informationen för studenten i hemmet på kvällen.

Sedan introduceras utbytesstudenten för klassen och om möjligt utses en elev i klassen som blir studentens fadder. Denne elev kan då få extra ansvar att visa utbytesstudenten runt och presentera hen för andra elever.

Utbytesstudenterna kommer till Sverige för att lära sig svenska och lära sig om Sverige, så lärarna kan fortsätta undervisa på svenska som vanligt. Utbytesstudenten kommer inte att förstå allt i början, men ju mindre engelska som används, desto fortare kommer svenskan att utvecklas.

Var gärna extra tydliga med regler och rutiner runt frånvaro, sjukanmälan och så vidare. Det kan vara en utmaning för studenterna att förstå det svenska skolsystemet i början. Se utbytesstudenten som en resurs. Använd er av perspektiv och kunskaper som hen kan bidra med i olika ämnen. AFS utbytesstudenter vet att de förväntas bidra till sin skola. För att utmana och uppmuntra är det viktigt att studenten får omdömen/intyg, i synnerhet på vårterminen. AFS kräver inte att betyg skall utfärdas.

24946086556_34c403284e_o

Förväntningar på studenten

Utbytesstudenterna kommer till Sverige på ett skolprogram. De förväntas sköta skolan på ett bra sätt, oavsett om de kan tillgodoräkna sig året i hemlandet eller inte. Utbytesstudenterna kan delta i all undervisning, trots språklig utmaning under höstterminen. Att de inte förstår språket till en början är naturligt. De är här för att bland annat lära sig språket och skolan är en viktig plats för att träna på att lyssna och förstå, tala och utöka sitt ordförråd.

Skolan ställer en skolplats till förfogande, oftast som ett led i internationaliseringen av skolan. Genom att öppna klassrummet för internationella studenter främjas den interkulturella dialogen, d.v.s. skolans egna elever får ökad förståelse för andra kulturer. Er skola får en internationell prägel och era elever får dessutom en internationell vän att besöka i framtiden. Utbytesstudenterna som kommer till Sverige är förberedda  på att medverka i undervisningen. Eleverna i spanska får t.ex. chansen att lära känna en utbytesstudent från Spanien, studenten från USA kan berätta om det amerikanska valsystemet och den japanska utbytesstudenten ger nya perspektiv på matematiken.

AFS arbetar för flera globala medborgare

AFS utbildar och aktiverar globala medborgare i alla åldrar och från alla bakgrunder. Vi arbetar mot ett långsiktigt mål om en internationell attityd som värdesätter interkulturellt lärande och globalt medborgarskap inom hela utbildningsväsendet, med extra fokus på grundskolor, gymnasier och ungdomsorganisationer.

Få mer info om arbetet på engelska

Vanliga frågor om utbytesstudenterna

Utbytesstudenterna har intervjuats och genomgått en uttagningsprocess av AFS i hemlandet. Inför avresa har de fått material om Sverige, skolan och tillgång till en språkkurs online. Utbytesstudenternas utbildning i hemlandet varierar, men de är alla elever på sitt hemlands motsvarighet till gymnasiet. De har ofta läst en blandad kompott av ämnen som inte alltid går att känna igen i något av de svenska gymnasieprogrammen. Skolsystemen i olika länder kan skilja sig mycket år. Utefter deras betyg hemifrån kan en få en känsla för i vilken klass studenten bör gå i.

Ta världens mångfald till er skola

Uppmuntra gärna skolans egna elever att åka på utbytesår. Detta tillför inte bara den enskilda eleven, utan även skolan nya internationella erfarenheter och kunskaper.

Läs mer om ett utbytesår

Involvera AFS i skolans interkulturella lärande

AFS är inte bara en utbytesorganisation utan arbetar även med interkulturellt lärande (ICL) i en vidare bemärkelse. Samlade kunskaper och erfarenheter förmedlas till utbytesstudenter, värdfamiljer, volontärer och även skolor genom workshops och handböcker. AFS är också involverade i studier om resultaten av utbytesprogram på lång sikt.
11990653_1065014590189330_1094208652682517299_n

Workshops

AFS Interkultur erbjuder workshops och seminarier i interkulturellt lärande riktade till elever och skolpersonal. Självklart får alla våra värdskolor förtur till dessa.

Vid förfrågan kan AFS personal/volontärer komma till er skola och hålla workshops i olika ämnen som rör kultur, kulturmöten och förståelse mellan människor av olika bakgrunder. Dessutom presenterar vi workshops och material för att dra uppmärksamheten till metoder och tips om ICL-material ni själva kan använda er av.

5512706965_713bf496e0_o

Skolbesök

AFS utbytesstudenter är ofta måna om att dela med sig av sitt eget hemland, kultur och språk. Att träffa, lyssna och interagera med en person från en annan plats, med en annan upplevelse och utgångspunkt tror vi på AFS kan bidra till en viktig och konstruktiv dialog i klassrummet.

Vid efterfrågan anordnar AFS gärna skolbesök med någon av våra utbytesstudenter som kommer och håller ett föredrag om hens land och kultur, samt umgås med klassen. Detta är mindre formellt än en workshop och kan vara en bra introduktion för en klass till multikulturell acceptans och interkulturellt lärande.

Vi kan även besöka er och prata om utlandsstudier genom bokbord och seminarier.

Interkulturell utbildning förstärker de globala utbildningsmålen

Vi utbildar globala medborgare och morgondagens ledare genom att
Backyard PHI 2

Bidra med större perspektiv

om sig själva och världen runt om dem.

24323758074_91b255dc42_o

Lära ut och respektera skillnader

och förstå att detta bidrar till en mångfald som gör världen bättre, starkare och mer intressant.

2885465949_d838820d87_o

Kommunicera och samarbeta mellan kulturer

på ett respektfullt och uppmärksamt sätt.

11699066_1031817343509055_4153953790175570550_o

Uppskatta andra kulturer

och uppmuntra varandra till att vara öppna för nya idéer, attityder och traditioner.

DAY+1+AFS+youth+forum+web-84

Bygga färdigheter som är värdefulla inom STEM och andra viktiga industrier

genom kritiskt tänkande och problemlösningsaktiviteter.

_94A7804

Bli en del av AFS globala nätverk

som bygger broar och på så sätt skapar interkulturella samhällen.