AFS Interkultur har sedan 1947 försett unga människor i Sverige med de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att växa och utvecklas i en global värld.

Våra främsta styrkor är att vi är ideella, volontärdrivna och inte vinstdrivande. Vi har dessutom en djupt rotade kunskap i interkulturellt lärande, liksom ett gediget supportsystem för deltagare – oavsett var i världen man befinner sig.

Varje individs resa i interkulturellt lärande kommer ge en helt nya infallsvinklar i livet!  Många universitet och arbetsgivare söker studenter och unga vuxna som har en känsla för och förstår världen bortom sina egna samhällen, liksom är bekväma med människor från andra länder och kulturer.

I över 70 år har AFS arbetat med att tillhandahålla kvalitativa internationella program som utvecklar människors kunskaper i interkulturella skillnader.

AFS ger studenten:

  • Bygger förtroende, breddar perspektiv och förbättrar kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
  • Interkulturell utbildning och språkinlärning som värderas av universitet och arbetsgivare.
  • Roligt och spännande äventyr som gör lärandet lätt och meningsfullt för tonåringar
  • Ger livslång tillhörighet i ett globalt nätverk av vänner, värdfamilj och volontärarbete.

Att få möjligheten att befinna sig i ett nytt land under nästan ett år är en ynnest! Tänk vilket kliv man kommer göra i sin personliga utveckling. De flesta studenter pratar mer eller mindre obehindrat på sitt nya språk efter ca tre-sex månader. Vi vet att språkutveckling går fortare när man befinner sig i en värdfamilj. Kunskaper i interkulturella relationer är något en kommer öva på dagligen. Det är en utmaning att vara i ett nytt land. Det kommer komma konflikter med nya kompisar eller  missförstånd i värdfamiljen. Men allt mynnar ut i hur väl en tränar sin förmåga att kommunicerar. Man har något att lära i varje ny situation!