Sedan 1947 har AFS försett unga människor med praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att trivas och växa i en global värld. Din resa i interkulturellt lärande kommer ge dig helt nya infallsvinklar i livet!  Många universitet och arbetsgivare söker studenter och unga vuxna som har en känsla av världen bortom sina egna samhällen – och är bekväma med människor från andra länder och kulturer.

Varför ska mitt barn åka på utbytesår med AFS?

I över 70 år har AFS arbetat med att tillhandahålla kvalitativa internationella program som utvecklar människors kunskaper i interkulturella skillnader.

AFS ger studenten:

  • Bygger förtroende, breddar perspektiv och förbättrar kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
  • Interkulturell utbildning och språkinlärning som värderas av universitet och arbetsgivare.
  • Roligt och spännande äventyr som gör lärandet lätt och meningsfullt för tonåringar
  • Ger livslång tillhörighet i ett globalt nätverk av vänner, värdfamilj och volontärarbete.

Vilka olika program erbjuder AFS?

AFS erbjuder en mängd olika program för studenter. De kan delta i ett skolårsprogram, eller på kortare tid så som en termin, sommarprogram eller tre-månadersprogram. Allt beroende på vilken plats på jorden som lockar mest. Kulturellt utbyte, språkstudier, volontärmöjligheter finns på alla plan oavsett hur lång tid man väljer att resa.

Var kommer mitt barn bo?

De flesta AFS-studenter, särskilt i våra skolårsprogram utomlands bor med en värdfamilj under sitt utbytesår. Alla värdfamiljer väljs noggrant ut och förbereds för att välkomna en student till sina hem. När ansökan har godkänts kommer lokala AFS-volontärer och personal att matcha intressen och personlighet med en familj som passar ditt barn. Korttidsprogram innebär vistelse hos värdfamilj och/eller campus, samt läger.

Vilken form av support finns för studenten?

Hälsa, säkerhet och välbefinnande hos våra studenter är den främsta prioriteten för oss. AFS volontärer och personal är engagerade och utbildade för att stödja studenter och deras familjer under hela AFS-upplevelsen. Vi har fasta riktlinjer som gäller för alla AFS-organisationer, och alla har ett lokalt 24-timmars nödnummer som studenter, föräldrar och värdfamiljer kan nå oss på. Vi har lång erfarenhet av att stötta och krishantera alla typer av händelser på ett framgångsrikt sätt.

Vad innebär ett utbytesprogram för en students utveckling?

Att få möjligheten att befinna sig i ett nytt land under nästan ett år är en ynnest! Tänk vilket kliv du kommer göra i din personliga utveckling. De flesta studenter pratar mer eller mindre obehindrat på sitt nya språk efter ca tre månader. Vi vet att språkutveckling går fortare när man befinner sig i en värdfamilj. Dina kunskaper i interkulturella relationer är något du kommer öva på dagligen. Det är en utmaning att vara i ett nytt land. Det kommer komma konflikter med nya kompisar eller  missförstånd i värdfamiljen. Men allt mynnar ut i hur väl du tränar din förmåga att kommunicerar. Du har något att lära i varje situation, glöm aldrig det!

AFS Student Learning Journey & Curriculum innefattar hela upplevelsen före, under och efter ditt barns utbytesprogram, och har tre primära mål för att hjälpa ditt barn:

  1. Känna en trygghet i sin nya vardag med värdfamilj och skola.
  2. Lära sig att kommunicera på nytt språk, hitta nya vänner och lära sig en ny kultur.
  3. Starta sin interkulturella resa med förståelse samt färdigheter och kunskap i vad som behövs för att vara en global medborgare. Hur unga människor kan tävla i världen utan för sin egna, gällande att söka jobb, bo, engagera sig som volontär och leda en grupp.

AFS Student Learning Journey & Curriculum baseras på de 16 st utbildningsmålen (utvecklad av AFS: s internationella experter inom interkulturell lärande) och underlättas av utbildade volontärer och medarbetare. Den innehåller roliga och informativa orienteringsmöten i hem- och värdländerna för att hjälpa studenter att förbereda och njuta av sitt utbytesår.

 AFS mål för utbildningen är att inom fyra områden utveckla studenten:

Personliga färdigheter: Som ett resultat av sina erfarenheter lär sig studenterna hur man gör svåra situationer till värdefulla möjligheter och personlig utveckling. De utmanas att ompröva sina värderingar, utöka sin kapacitet och öva nya livserfarenheter samtidigt som de lär sig mer om sig själva. Studenter blir vanligtvis mer självsäker, förbättrar sitt kreativa och kritiska tänkande. Problemlösning är ett moment man blir proffs på, då det uppstår situationer man inte tidigare behövt förhålla sig till!

Lär dig bygga relationer, som låter din egna person växa: Som student genom AFS blir man fullt delaktigt i vardagsbestyr och jobbmässigt med en mängd människor i sin nya miljö. Detta kan omfatta värdfamiljer, samhällsinvånare, lärare och andra studenter. Färdigheterna kan överföras till många andra delar under ens livstid. Att vara en del av en familj förbättrar resultatet i skolarbetet och språkkunskaperna tränas dagligen med nyfunna kompisar, samt lär ungdomar hur man arbetar mer effektivt i grupp.

Interkulturell kunskap: Erfarenheten som ett utbytesår ger studenten fördjupar deras insikter i sin hemkultur samt deras kunskaper om sina kulturer de besöker- både styrkor och svagheter. Förmågan att lära sig uppskatta andra kulturer hjälper eleverna att värdera kulturella skillnader, och hur det faktiskt gör vår värld till en starkare och intressantare plats.

Medvetenhet i globala frågor: Eleverna lär sig att uppskatta och känna empati för olika perspektiv gällande globala problem, och uppskattar därmed att användbara lösningar ofta måste vara kulturellt anpassade för att lyckas. Vårt mål är att uppmuntra studenter att arbeta med andra för att hjälpa till att bygga en mer fredlig och bara värld – hemma och över hela världen.