Så får du tag på AFS Sverige

Adress: Tullvaktsvägen 2,
115 56 Stockholm

Telefon (växel): 08-4060000

Epost: info[at]afs.se

Kontaktinformation till lokala volontärnätverk

På flera håll i landet finns lokala grupper av volontärer som engagerar sig i AFS-nätverk. Här nedan finner du kontaktinformation till nätverkssamordnaren i varje nätverk.

Finns ditt närområde inte representerat? Kontakta kansliet om du är intresserad av att starta en volontärgrupp på din ort!

Personal på AFS Sveriges kansli

Viveka Wikström

Supportsamordnare

[email protected]
076-0526311

Frida Söderberg

Verksamhetsutvecklare – ODC

[email protected]
072-2513298

Annika Dessle

Programsamordnare

[email protected]
072-2513296

Zoltan Kelemen-Virag

Ekonomi

[email protected]