Så får du tag på AFS Sverige

Postadress: Box 14016
167 14 Bromma

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 161 57 Bromma

Telefon (växel): 08-4060000

Epost: info[at]afs.se

Kontaktinformation till lokala volontärnätverk

På flera håll i landet finns lokala grupper av volontärer som engagerar sig i AFS-nätverk. Här nedan finner du kontaktinformation till nätverkssamordnaren i varje nätverk.

Finns ditt närområde inte representerat? Kontakta kansliet om du är intresserad av att starta en volontärgrupp på din ort!

Personal på AFS Sveriges kansli

Ulrik Wehner

Generalsekreterare

[email protected]

Petra Rosenberg

Teamledare samt Stöd & Support

[email protected]

Alice Thörnqvist Elmeland

Programansvarig

[email protected]

Anja Kjellgren

Programadministratör – föräldraledig fr.o.m. maj 23

[email protected]

Lisa Gauffin Dahlin

Vikarierande programkoordinator och volontäransvarig 

[email protected]

Frida Söderberg

Verksamhetsutvecklare – föräldraledig fr.o.m. sept 23

[email protected]

Josefin Emitslöf

Vikarierande kommunikatör och programkoordinator

[email protected]

Alexandra Fosser

Programassistent (deltid)

[email protected]

Olle Rehnfeldt

Programassistent (deltid)

[email protected]

Vår styrelse

Alexander Dryselius

Ordförande

[email protected]

Cornelia Ehrenberg 

Vice Ordförande

[email protected]

Lisa Hurtado-Axiö

Kassör

Ida Rasmussen

Ledamot 

Jenny Eriksson

Ledamot

Lina Rehnfeldt

Ledamot

David Thomson

Ledamot

Christina Wikström

Ledamot

Nina Grmuša

Ledamot

Kenneth Swedlund

Ledamot