Så får du tag på AFS Sverige

Postadress: Box 14016
167 14 Bromma

Besöksadress: Nordre Fasanvej 111
2000 Frederiksberg, Danmark

Telefon (växel): 08-4060000

Epost: info[at]afs.se

Kontaktinformation till lokala volontärnätverk

På flera håll i landet finns lokala grupper av volontärer som engagerar sig i AFS-nätverk. Här nedan finner du kontaktinformation till nätverkssamordnaren i varje nätverk.

Finns ditt närområde inte representerat? Kontakta kansliet om du är intresserad av att starta en volontärgrupp på din ort!

Personal på AFS Sveriges kansli

Ulrik Wehner

Generalsekreterare

[email protected]

Annika Dessle

Programsamordnare

[email protected]

Frida Söderberg

Verksamhetsutvecklare

[email protected]

Petra Rosenberg

Supportsamordnare

[email protected]

Zoltan Kelemen-Virag

Ekonomi

[email protected]