Vad vi gör

AFS arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. Det gör vi genom att arrangera kortare och längre utbytesprogram för unga människor. Kopplat till varje program finns flera moment i interkulturellt lärande.

Vår målsättning är att en AFS-erfarenhet ska lägga grunden för en livslång upplevelse av personlig utveckling. Vi vill också skapa en förståelse och ett engagemang för andra människor och kulturer.

Vad vi tror på

AFS tror på att interkulturellt lärande är ett kraftfullt och  effektivt verktyg för att bygga en mer rättvis och fredlig värld. Det är vårt svar på dagens globala utmaningar; vi vet att den värld vi lever i blir starkare och mer intressant tack vare de kulturella skillnader vi besitter.

Vår mission

Vi är en internationell, ideell organisation som jobbar för fred genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. Det gör vi genom interkulturella utbildningsmöjligheter som skapar kunskap, färdigheter och förståelse som vi tror är nödvändig för att skapa en bättre och fredligare värld.

Vår värdegrund

Alla delar av AFS arbete är baserat på organisationens kärnvärderingar: människovärde, respekt för olikheter, harmoni, tolerans och förståelse.

Hur vi gör skillnad

Att bo, gå i skolan och vara volontär i mångkulturella samhällen förvandlar liv, skapar globala medborgare och utbildar förändringsaktörer. Det är vad vi kallar #afseffect! Vår organisation är:
Iceland with friends

Full av möjligheter som uppstår överallt i samhället. Om du bor i värdfamilj, är volontär, jobbar eller samarbetar med människor i andra delar av världen gör du skillnad när du tar vara på din interkulturella kompetens.

12188230_1090357570988365_8334920689085015806_o

För alla generationer. En global gemenskap av studenter, unga vuxna, volontärer, familjer, lärare, tidigare AFSare och personal som arbetar tillsammans.

11699066_1031817343509055_4153953790175570550_o

Inkluderande. Ett inbjudande nätverk av trygga, öppna AFSare som bygger broar över kulturgränser.

12186745_1090866624270793_253147403824816725_o

Överallt. Vi gör skillnad i lokalsamhällen, i olika brancher, och mot internationella och sociala orättvisor.

AFS arbetar för FNs globala hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål nummer 4 och 16 är, enligt oss, avgörande för att göra världen till en bättre plats för alla människor.
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-04

Hållbarhetsmål 4

God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer
E_SDG-goals_icons-individual-rgb-16

Hållbarhetsmål 16

Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer

Utbildning av globala medborgare

AFS är en inkluderade organisation av globala medborgare som arbetar för att hjälpa världen att leva tillsammans.

Vad innebär utbildning av globala medborgare?

Globalt medborgarskap är en transformerande och livslång förändring i försståelse av människor och kultur, som innebär både teoretiskt lärande och praktiska erfarenheter. Vårt fokus på globalt medborgarskap hjälper människor i alla åldrar att:

  • Respektera skillnader, oavsett om det gäller kultur, kön, tro eller andra frågor
  • Få större medvetenhet om att det finns en värld utanför vår egen
  • Förstå vårt ansvar som medborgare i ett globalt samhälle
  • Omfavne vårt ansvar i att ta vara på vår planet och skapa en hållbar framtid
  • Vara medveten om att det vi gör lokalt har en påverkan på världen i stort

Våra samarbetspartners

AFS samarbetar med flera aktörer inom samhället som delar vår värdegrund. Det tror vi kan gynna båda parter,vi kan lära oss av varandra och tillsammans sprida vikten av kulturmöten över gränser för en bättre värld.
mebo_logo

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först. De drivs av att skapa en högre mening, av att utveckla människors intressen till ny kunskap genom hela livet.

Vår historia - en ideell förening grundad i Sverige 1948

AFS började som en frivillig ambulanskår 1914 under första världskriget och förkortningen står från början för ‘American Field Service’. Efter andra världskriget startades ungdomsutbyten på gymnasiet, och idag är AFS världens största ideella utbytesorganisation med egen verksamhet i mer än 55 länder. I Sverige grundades AFS som en ideell förening 1948. Verksamheten bygger helt på ideella insatser från medlemmar, volontärer och styrelse.

På AFS Timeline kan du läsa mer om AFS historia och hur AFS omformades från att vara en organisation som hjälpte soldater under första och andra världskrigen till att bli världens ledande utbytesorganisation.