Om AFS

Om AFS

AFS är en internationell, ideell organisation som jobbar för fred genom ökad förståelse mellan människor och kulturer genom att erbjuda interkulturella lärandemöjligheter. Det gör vi genom att hjälpa människor att utveckla de kunskaper, färdigheter och förståelse som behövs för att skapa en mer rättvis och fredlig värld.

AFS tror på att interkulturellt lärande är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att bygga en mer rättvis och fredlig värld. Det är vårt svar på dagens globala utmaningar; vi vet att den värld vi lever i blir starkare och mer intressant tack vare de kulturella skillnader vi besitter.

Utbytesstudent, värdfamilj eller volontär

Genom att delta på AFS utbytesprogram, vara värdfamilj till en ungdom från ett annat land, eller stötta organisationen som volontär får du får du med dig oförglömliga interkulturella upplevelser som du har med dig livet ut.

Vårt mål

Vår målsättning är att en AFS-erfarenhet ska lägga grunden för en livslång upplevelse av personlig utveckling. Vi vill också skapa en förståelse och ett engagemang för andra människor och kulturer.

Vår värdegrund

Alla delar av AFS arbete är baserat på organisationens kärnvärderingar: människovärde, respekt för olikheter, harmoni, tolerans och förståelse.

AFS Theory of Change

Vi utbildar aktiva globala medborgare som har möjligheten att bidra med sin erfarenhet till en fredligare värld. Detta gör vi genom “mission driven impact” i tre steg.
AFS Students Participants 41 (1)

Erfarenhet

Studera utomlands

Erbjud människor internationella eller interkulturella upplevelser

Groups and Activities 18

+Nya kunskaper

GLOBALA FÄRDIGHETER

Stöd dem med strukturerade och underlättade interkulturella läranderesor som leder till global kompetens.

sea turtle conservation

+Öva och praktisera

SOCIAL PÅVERKAN

Exponera dem för förändringsskapande projekt ”på riktigt”, och låt dem praktisera sin kunskap genom utbildning och aktiviteter.

Copy of DSC_0418

=AKTIV GLOBAL MEDBORGARE

Ungdomarna besitter nu globala kunskaper som kommer påverka deras vardag, arbete, värderingar och hur de kommunicerar. Genom sina nya kunskaper kommer de påverka samhället omkring dem, och steg för steg, förändra världen.

Vad innebär utbildning av globala medborgare?

Globalt medborgarskap kan förstås som en förändring i en persons förståelse av andra människor och andra kulturer. Förändringen är ett resultat av både teoretiskt lärande och praktiska erfarenheter.

Genom att utbilda människor, och framförallt unga till globala medborgare, lär de sig följande:

  • Respektera skillnader, oavsett om det gäller kultur, kön, tro eller andra frågor
  • Få större medvetenhet om att det finns en värld utanför vår egen
  • Förstå vårt ansvar som medborgare i ett en global värld
  • Ta ansvar för vår planet för att skapa en hållbar framtid
  • Vara medveten om att det vi gör lokalt kan ha en påverkan på världen i stort

Vår historia - en ideell förening grundad i Sverige 1948

AFS började som en frivillig ambulanskår 1914 under första världskriget och förkortningen står från början för ‘American Field Service’. Efter andra världskriget startades ungdomsutbyten på gymnasiet, och idag är AFS världens största ideella utbytesorganisation med egen verksamhet i mer än 55 länder. I Sverige grundades AFS som en ideell förening 1948. Verksamheten bygger helt på ideella insatser från medlemmar, volontärer och styrelse.

I augusti 2019 slogs AFS Sverige samman med AFS Danmark, med syfte att göra oss större och starkare och ge oss fler möjligheter att arbeta för vår vision. Huvudkontoret flyttade till Köpenhamn och organisationen bytte namn från AFS Interkulturell Utbildning till AFS Interkultur Sverige. Organisationens volontärnätverk fortsätter att verka lokalt över stora delar av Sverige.

På AFS Timeline kan du läsa mer om AFS historia och hur organisationen internationellt omformades från att vara en organisation som hjälpte soldater under första och andra världskrigen till att bli världens ledande utbytesorganisation.

Våra samarbetspartners

AFS samarbetar med flera aktörer inom samhället som delar vår värdegrund. Tillsammans kan vi lära av varandra och sprida vikten av kulturmöten över gränser för en bättre värld.
medborgarskolan

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först. De drivs av att skapa en högre mening, av att utveckla människors intressen till ny kunskap genom hela livet.

UNSCO

Unesco är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

AFS är sedan 2015 konsultativ partner till Unesco.

Åmål enkel

Åmåls kommun erbjuder stipendium till sina elever för att åka på utbytesstudier genom AFS.