Öppna upp din värld för nya möjligheter

AFS interkulturella äventyr förändrar ditt liv för en lång, lång tid framöver! Vi kallar det #AFSeffect
STU_GLOBAL

Bli en global medborgare

Bo med en ny familj i ett annat land. Upplev nya traditioner. Ta dig tid att uppskatta, värdera och fördjupa dina perspektiv och insikter om andra kulturer, religioner och viktiga världsfrågor.

STU_CHANGE

Skapa förändring

Öppna dina sinnen för ett nytt sätt att se på världen och hjälp andra att se världen på sättet du upplever den. Bygg broar mellan kulturer genom att skapa livslång vänskap.

STU_FLUENT

Lär dig ett nytt språk flytande

Gå i en ny skola, lär dig ett nytt språk och hitta sätt att knyta an till folk från andra kulturer och bakgrunder – kompetenser du kommer att ta med dig hem och använda under en livstid.

STU_YOU

Se nya möjligheter

Upptäck nya saker om dig själv och din plats i världen. Lär dig att vända utmanande situationer till värdefulla möjligheter för att växa och mogna som person.

Påbörja din ansökan här

Ansök nu

Våra olika program

Att delta i ett AFS-program ger dig en unik erfarenhet och samtidigt en upplevelse som fortsätter hela livet. AFS har egen verksamhet i mer än 60 länder, som t.ex. Japan, Kina, Filippinerna, Indonesien, Sydafrika, Italien, Frankrike, Belgien, Costa Rica, USA, Chile, Argentina och Brasilien.

Våra program ska lägga grunden för global förståelse och engagemang hos deltagarna. Därför fokuserar vi på interkulturellt lärande. Erfarenheter på plats kombineras med strukturerad reflektion kring kulturella skillnader, bland annat under de flertal läger som sker under ett utbytesår.

Ta chansen och bli en global medborgare du också!

AFS erbjuder skolårsprogram till mer än 60 länder världen över. Du som är mellan 15 och 18 år gammal kan delta i ett skolårsprogram där du bor i värdfamilj och går i skolan i ett annat land under ca. 10 månader.

Sök bland våra destinationer!

Se vilka destinationer du kan välja på!

Bloggar & berättelser

Bloggar och berättelser från utbytesstudenter

Ansökningsprocessen

STEP1

Att påbörja en ansökan

Det går fort att påbörja en ansökan. Genom en kort telefonintervju får vi en övergripande bild av dig, din motivation och ditt intresse. Med det som utgångspunkt kan vi gå vidare i ansökningsprocessen.

STEP2_ST

Ansökan online och hemintervju

Nästa steg är att fylla i en ansökan online. När du har påbörjat den kommer du kontaktas av en volontär för att boka in en hemintervju. Här får du möjlighet att ställa frågor och få mer informaiton samtidigt som vi lär känna dig.

STEP3

Antagning och förberedelser

Baserat på intervjuer och online-ansökan, avgörs din antagning till AFS program. Några månader innan avresa deltar du på ett obligatoriskt förberedelseläger som är inkluderat i deltagaravgiften.

STEP4_ST

Hoppa på flyget och möt världen!

Engagerade volontärer, värdfamiljer och AFS personal är redo att göra ditt utbyte till en oförglömlig upplevelse. Under hela vistelsen har du nära kontakt och uppföljning med AFS, genom en egen kontaktperson samt support och stöd från lokala nätverk och kontor.

AFS och COVID-19

AFS fortsätter att planera för utbytesåret 2021/2022

Under det senaste året har mycket förändrats i världen. Vi vill dock försäkra om att vi sända utbytesstudenter utomlands, både i det gångna året och till nästa läsår. Deltagarnas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet, och nu mer än någonsin.

Med mer än 70 års erfarenhet är AFS dedikerad till vårt uppdrag om interkulturellt lärande och utbyte, även i den situation världen nu befinner sig i.

Ja vi fortsätter som planerat.

Frågor och svar

Om AFS värdfamiljer

Det varierar från land till land. Det är i första hand AFS volontärer som ansvarar för att söka värdfamiljer. Volontärerna stöttas administrativt och med marknadsföring av AFS personal. I många länder är skolan den främsta kanalen för att få värdfamiljer. Volontärer och personal arbetar t.ex. också med sociala medier, presentationer, möten, broschyrer, annonser och lokalpress för att sprida information. Många värdfamiljer har blivit rekommenderat av andra familjer.

Inför avresan

För Nya Zeeland och Tyskland bekräftas ditt definitiva avresedatum tre (3) veckor innan.

Från AFS i USA har vi besked den 30 juli, dvs. två (2) veckor innan det första avresedatumet.

AFS står för eventuella ombokningskostnader.

Visumfrågor

Har du frågor kring ditt visum så vänd dig till ambassaden i första hand.

Information om visum kommer i slutet av april. Vi måste också invänta underlag från USA som brukar komma i maj. Ni kan börja visumansökan i maj.

Försäkring

Kolla med din hemförsäkring, du kanske inte behöver. Den AFS erbjuder är frivillig och billig (0.5 dollar per dag för första). Vi rekommenderar den, tex är den bra om man råkar förstöra något hos värdfamiljen.

Besök

Vi behöver kolla med berörda att det känns ok och att inte någon känner sig tvingad att ta emot er. Det ska också stämma med när i tiden ni vill komma, och hur anpassningen har gått för er ungdom. Börja med att maila tänkta datum, tider, destination och program för resan till oss, Annika, så kontaktar vi AFS-partnern i värdlandet, som kollar med värdfamiljen om det är OK. Man får inte besöka i mer än 10 dagar.

Vaccinationer och hälsa

Min son/dotter är fullt vaccinerad enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Det är skolorna i USA som kräver en ”booster” för alla vaccinationer. Där ska man ha tagit den sista dosen av TDAP (difteri, kikhosta, stelkramp) och MMR (mässling, påssjuka, röda hund) efter 11 års ålder men i Sverige är det 10 års ålder som gäller.

Läger & skola

Precis som at vi ordnar ett utbildningsläger innan avresan utomlands, så anordnar vi också ett för hemvända ungdomar, ”Returnee camp” (i september) där ungdomarna får tillfälle att dela sina erfarenheter. En inbjudan skickas till er när det är dags.