years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

USA är världens tredje största land i storlek och nästan det tredje största med avseende på befolkning. Beläget i Nordamerika gränsar landet i väster av Stilla havet och öster om Atlanten. Längs den norra gränsen ligger Kanada och den södra gränsen är Mexiko. Det finns 50 stater och District of Columbia.

Landskapet varierar över det stora landet från tropiska stränder i Florida till toppar i Rocky Mountains, från prärien och karga öken i väst, till täta vildmarksområden i nordöstra och nordvästra USA, och såklart de stora sjöarna, Grand Canyon, den majestätiska Yosemite Valley och den mäktiga Mississippi-floden.

Amerikansk kultur innefattar allt från maten du äter till kläderna du bär och till och med dialekten eller språket du talar och hur din familj ser ut. Den amerikanska kulturen är unik genom att den härstammar från de flesta av världens dominerande kulturer. Amerika blev självständigt från Storbritannien 1776 och började utveckla ett eget unikt kulturarv. Ursprungsbefolkningens kultur har också haft ett starkt inflytande på det amerikanska livet. Länder som Spanien, Frankrike, Italien och England har bidragit väsentligt till den amerikanska kulturen på grund av deras nära historiska band.
Varmt välkommen att ansöka om utbytesår i USA med AFS Intercultural Programs!

Behörighetskrav

 •  Deltagare förväntas ha en god inställning till olika typer av familjekonstellationer. Deltagare kan bli placerade hos alla typer av värdfamiljer, från ensamstående, heterosexuella till samkönade familjer, du kan även bli placerad med ett extra värdsyskon från ett annat AFS land om AFS anser att värdfamiljen har möjlighet till detta. AFS är en volontärbaserad organisation och värdfamiljen öppnar upp sitt hem gratis för just dig för att lära sig mer om dig och om din kultur!
 • Deltagare blir placeras i alla regioner och inom alla stater. Deltagare placeras oftast i mindre städer där AFS USA har starkare volontärnätverk.
 • En fullständig ansökan måste vara inlämnad enligt datum för deadline
 • Alla deltagare måste vaccinera sig enligt AFS USA’s vaccinationskrav för att bli godkända. Dessa hittar du här.
 • Deltagare måste vara mellan 15 år om 5 månader, och 18 år och 3 månader när programmet startar.
 • Amerikanska skolor och AFS USA kräver att alla deltagare måste göra ett ELTIS- test innan programmet har börjat, för att kunna utvärdera deltagarens språkkunskaper i engelska. Du måste få minst 689 poäng på ELTIS-testet soom görs online i AFS regi.
 • Du förväntas ha snittbetyg C, har du flera E:n eller D:n kan du få skriva under ett s.k. Academic Commitment form för att intyga att du kommer delta i skolundervisningen under året.
 • Utöver engelska pratar oftast värdfamiljerna ännu ett språk i hemmet.
 • De flesta värdfamiljerna tillhör medelklassen.
 • Om värdfamiljen är religiös förväntas deltagaren att delta i minst en religiös ceremoni, för att få med sig den kulturella upplevelsen. I många amerikanska samhällen är religion en del av det sociala livet.
 • De flesta värdfamiljer har husdjur. Det är därför svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som är djurallergiker.
 • Amerikanska familjer äter ofta en varierad kost, men kan vara svårt att hitta värdfamilj till veganer, vegetarianer och matallergiker.
 • Deltagare som ordnar med direktplacering får inte vara släkt med värdfamiljen.
 • Deltagare som har haft ätstörningar eller andra psykiska besvär måste ha varit friskförklarad i minst 18 månader innan ansökan lämnas in samt bifoga ett separat läkarintyg.
 • Deltagare som röker godkänns inte.
 • Alla deltagare åker på J-1 Visa.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airfare
 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Meals
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • Re-entry Orientation
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees