years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence
 • Deltagare måste vara mellan 15 år och 18 år och 5 månader när programmet startar.
 • Amerikanska skolor och AFS USA kräver att alla deltagare måste göra ett ELTIS- test innan programmet har börjat, för att kunna utvärdera deltagarens språkkunskaper i engelska. För att kunna få delta i programmet måste deltagaren få minst 212 poäng på ELTIS-testet.
 • Deltagare blir placeras i alla regioner och inom alla stater. Deltagare placeras oftast i mindre städer där AFS USA har starkare volontärnätverk.
 • De flesta värdfamiljerna tillhör medelklassen.
 • Deltagare kan bli placerade hos alla typer av värdfamiljer, från ensamstående, heterosexuella till samkönade familjer. Deltagare förväntas ha en god inställning till olika typer av familjekonstellationer.
 • Utöver engelska pratar oftast värdfamiljerna ännu ett språk i hemmet.
 • Om värdfamiljen är religiös förväntas deltagaren att delta i minst en religiös ceremoni, för att få med sig den kulturella upplevelsen. I många amerikanska samhällen är religion en del av det sociala livet.
 • De flesta värdfamiljer har husdjur. Det är därför svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som är djurallergiker.
 • Amerikanska familjer äter ofta en varierad kost, men kan vara svårt att hitta värdfamilj till veganer, vegetarianer och matallergiker.
 • Deltagare som ordnar med direktplacering får inte vara släkt med värdfamiljen.
 • Deltagare som har haft ätstörningar eller andra psykiska besvär måste ha varit friskförklarad i minst 18 månader innan ansökan lämnas in.
 • Deltagare som röker godkänns inte.
 • Alla deltagare åker på J-1 Visa.
 • Alla deltagare måste vaccinera sig enligt AFS USA’s vaccinationskrav för att bli godkända. Dessa hittar du här.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Meals
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • Re-entry Orientation
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees