Hälften av Nederländernas landyta ligger under havsnivå, på mark skapad genom att man stängt ute havet med hjälp av vallar – så kallade dikes. Anmärkningsvärt nog är den delen av landet mer tätbefolkad än den högre belägna östra delen. Faktum är att Nederländerna är Europas tätast befolkade land. Som tur är hjälper holländarnas känsla för detaljerad organisation och en nationell förkärlek för att cykla till att hålla kuststäderna från att kännas allt för trångbodda. Något annat som hjälper människorna att kunna bo så tätt inpå varandra är en acceptans för sociala trender som rör upp känslor i många andra delar av världen, som till exempel samkönat äktenskap och aktiv dödshjälp. En av de få åsikter som riktigt kan reta upp en holländare är att deras avslappnade sociala filosofi skulle vara fel.

Om du är intresserad av att åka till det här landet, kontakta oss. 

Upptäck våra program i Nederländerna