Malaysia är ett mångkulturellt och öppet land som välkomnar gäster från hela världen. Landet består av två halvöar belägna i sydöstra Asien. Den västra halvön angränsandes till Thailand är något mer industrialiserad än den östra halvan som delar landmark med Borneo och Brunei ca: 400 km tvärs över Södra kinesiska havet. Båda öarna har riklig växtlighet av regnskog men skiljer sig också åt. Du kan exempelvis finna mer moderna skyskrapor och ett flertal kryddaffärer på den mer industrialiserade halvön. De ursprungliga malaysierna delar medborgarskap med både kineser och indier. Den officiella religionen är islam men det går att finna lika många buddhistiska och hinduistiska tempel som moskéer. Det är ett mångkulturellt land där de etniska grupperna lyckats bibehålla sina kulturella egenheter med få anmärkningsvärda spänningar grupperna emellan.

Upptäck våra program i Malaysia