Honduras, det bergigaste landet i Centralamerika, är känt för sina ruiner från Maya-riket och ekologiska mångfald. Faktum är att Honduras har avsatt nära en fjärdedel av sin landyta som antingen naturreservat eller naturskyddsområde. Människorna i Honduras är till största delen en blandning av ättlingar till europeiska kolonialister och den indianska urbefolkningen, vilket medför att Honduras slipper många av de konflikter mellan olika etniska grupper som förekommer i andra latinamerikanska länder. Honduras är en av de minst utvecklade och exploaterade länderna i Centralamerika och både turister och internationella investerare är få i landet. Det bidrar till en lugn och avslappnad livsstil, så väl i städerna som på landet.

Om du är intresserad av att åka till det här landet, kontakta oss. 

Upptäck våra program i Honduras