Västerländska turister besöker sällan Ghana, vilket är synd då det av många anses vara det vänligaste och mest välkomnande av de västafrikanska länderna.

Om landet

  • 1957 blev Ghana, som första afrikanska land söder om Sahara, självständigt från Storbritannien.
  • Därför är också engelska fortfarande officiellt språk, tillsammans med de 52 språk och hundratals dialekter som talas av 60 talet etniska grupper i landet.
  • Huvudstaden Accra är vidsträckt och stadsborna lever, som i de flesta stora städer, mer anonymt än i de mindre byar där de flesta ghananer bor. I byarna är livet mer familjefokuserat och kollektivt.