Majoriteten av Amazonas regnskog ligger i Brasilien, men landet är mycket stort och natur och djurliv varierar mycket mellan olika delar. Även temperaturerna skiljer sig från norr till söder och i de södra delarna behöver man byta till tjockare kläder under vintermånaderna.

Folket i Brasilien är öppna, omtänksamma och uttrycksfulla. Familjerna står varandra nära och även far- och morföräldrar, fastrar, morbröder och kusiner i flera led ses som en del av den närmsta familjen. Måltiderna är en viktig del av vardagen, då hela familjen träffas, umgås och äter tillsammans. Vardagsmat i Brasilien är ris, bönor, kött, kyckling och fisk och portionerna är ofta riktigt stora. Det sägs att man i Brasilien arbetar lika hårt som man festar och att glada stunder med familj och vänner anses vara det som är mest värdefullt i slutändan.

Om du är intresserad av att åka till Brasilien, vänligen kontakta oss. 

Upptäck våra program i Brasilien