AFS står alltid på fredens sida.

Vi stödjer fullt ut FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres uppmaning till “återhållsamhet, förnuft och nedtrappning”, samt att följa internationell lag och FN:s stadga. Vi tänker på alla människor som potentiellt kan påverkas av detta krig, men främst på de miljoner unga människor som bor i Ryssland och Ukraina, som förtjänar att bo i en rättvis och fredlig värld.

Det är vid tider som dessa som vikten av AFS mission är som tydligast. Vår organisation grundades under första världskriget och vi har i över 100 år arbetat med att bygga förståelse mellan människor för att undvika framtida krig.

Vi, liksom vårt nätverk med 55 AFS-organisationer runt om i världen, är dedikerade att fortsätta med våra utbyten av människor och idéer där det är möjligt, oavsett de politiska situationer som kan uppstå mellan nationer.

Det åtagandet fortsätter att vara starkare än någonsin.

AFS har inga utbytesstudenter på plats i Ukraina. Vi som internationell organisation gör allt som krävs för att säkra att våra deltagare i östra Europa och i Ryssland är säkra och får stöd från vår personal och volontärer i området.

Om du har några frågor kan du kontakta AFS Sveriges Generalsekreterare Ulrik Wehner.