years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Din plats på väntelistan är inte bindande. En registreringsavgift på 350 kr faktureras för att hantera ärendet åt dig. När priser och platser blir bekräftade, delger AFS Sverige dig den informationen. De första på listan som tackar ja blir tilldelade platserna.

Behörighetskrav

 • Deltagare måste vara mellan 15 år och 18 år och 5 månader när programmet startar.
 • Amerikanska skolor och AFS USA kräver att alla deltagare måste göra ett ELTIS- test innan programmet har börjat, för att kunna utvärdera deltagarens språkkunskaper i engelska. För att kunna få delta i programmet måste deltagaren få minst 212 poäng på ELTIS-testet.
 • Deltagare blir placeras i alla regioner och inom alla stater. Deltagare placeras oftast i mindre städer där AFS USA har starkare volontärnätverk.
 • De flesta värdfamiljerna tillhör medelklassen.
 • Deltagare kan bli placerade hos alla typer av värdfamiljer, från ensamstående, heterosexuella till samkönade familjer. Deltagare förväntas ha en god inställning till olika typer av familjekonstellationer.
 • Utöver engelska pratar oftast värdfamiljerna ännu ett språk i hemmet.
 • Om värdfamiljen är religiös förväntas deltagaren att delta i minst en religiös ceremoni, för att få med sig den kulturella upplevelsen. I många amerikanska samhällen är religion en del av det sociala livet.
 • De flesta värdfamiljer har husdjur. Det är därför svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som är djurallergiker.
 • Amerikanska familjer äter ofta en varierad kost, men kan vara svårt att hitta värdfamilj till veganer, vegetarianer och matallergiker.
 • Deltagare som ordnar med direktplacering får inte vara släkt med värdfamiljen.
 • Deltagare som har haft ätstörningar eller andra psykiska besvär måste ha varit friskförklarad i minst 18 månader innan ansökan lämnas in.
 • Deltagare som röker godkänns inte.
 • Alla deltagare åker på J-1 Visa.
 • Alla deltagare måste vaccinera sig enligt AFS USA’s vaccinationskrav för att bli godkända. Dessa hittar du här.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Meals
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • School Transport
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • School Materials
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees