years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

AFS USA:s privata skolprogram är en unik möjlighet för dig att få en värdfamiljsupplevelse i USA samtidigt som du får en privat utbildning av hög kvalitet!

Privatskoleprogrammet är för dig som har ett större fokus på studierna och vill ha en högkvalitativ utbildning tillsammans med andra engagerade elever.

Precis som på AFS klassiska skolprogram bor du i en amerikansk värdfamilj och får ta del av den amerikanska kulturen från insidan på ett lärorikt sätt.

Skolan väljs ut av AFS USA i ett område som har ett lokalt AFS-nätverk. Du blir först antagen till AFS program och därefter gör den specifika privatskolan en individuell bedömning. Skolan kan efterfråga en intervju med dig, samt en specifik poäng på ELTiS-testet i engelska (testet administreras av AFS).

 

Behörighetskrav

 • En fullständig ansökan måste vara inlämnad enligt datum för deadline
 • Alla deltagare måste vaccinera sig enligt AFS USA:s vaccinationskrav för att bli godkända. Dessa hittar du här.
 • Utbildningskostnaden betalas separat direkt till den enskilda skolan, och ligger på ca $15,000 – $30,000 beroende på den enskilda skolans avgifter
 • Du står själv för skoluniform, skolmaterial, skollunch, skolresor, samt andra kostnader relaterade till skolan
 • På AFS program kan du inte kräva varken slutbetyg eller examensbevis, det är upp till den enskilda skolan.
 • Deltagare måste vara mellan 15 år om 5 månader, och 18 år och 3 månader när programmet startar.
 • Amerikanska skolor och AFS USA kräver att alla deltagare måste göra ett ELTIS- test innan programmet har börjat, för att kunna utvärdera deltagarens språkkunskaper i engelska.
 • Deltagare blir placeras i alla regioner och inom alla stater.
 • Deltagare kan bli placerade hos alla typer av värdfamiljer, från ensamstående, heterosexuella till samkönade familjer. Deltagare förväntas ha en god inställning till olika typer av familjekonstellationer.
 • Om värdfamiljen är religiös förväntas deltagaren att delta i minst en religiös ceremoni, för att få med sig den kulturella upplevelsen. I många amerikanska samhällen är religion en del av det sociala livet.
 • De flesta värdfamiljer har husdjur. Det är därför svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som är djurallergiker.
 • Amerikanska familjer äter ofta en varierad kost, men kan vara svårt att hitta värdfamilj till veganer, vegetarianer och matallergiker.
 • Deltagare som ordnar med direktplacering får inte vara släkt med värdfamiljen.
 • Som deltagare ska du vara frisk sedan 18 månader vid avresa
 • Deltagare som röker godkänns inte.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airfare
 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • Re-entry Orientation
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Meals
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees
 • School Materials
 • School Uniform

Vaccinationskrav för USA

Läs mer