years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Behörighetskrav

 • Deltagare måste vara mellan 15 år och 5 månader t.o.m.18 år när programmet startar.
 • Grundläggande förkunskaper i tyska nivå A1. och franska nivå B1  är ett krav. Du som bor i den franska delen får göra ett språktest online inför utbytesåret.
 • Deltagare som har haft psykiska eller fysiska besvär måste ha varit friska i minst ett år innan programmet startar.
 • Deltagare placeras inom alla tysk- och fransktalande områden. Ungefär 80 % av placeringarna är i tysktalande områden och värdfamiljer.
 • De flesta värdfamiljer tillhör medelklassen.
 • Det är svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som tillhör jehovas vittnen eller mormoner.
 • Det är svårare att hitta värdfamiljer åt deltagare som är pälsallergiker, då det är mycket vanligt med husdjur.
 • Deltagare som röker måste skriva på ett avtal om att inte röka under programmet.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airfare
 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Housing
 • Meals
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • Re-entry Orientation
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees