years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Behörighetskrav

 • Deltagare måste vara mellan 16 och 18 år och 6 månader när programmet startar.
 • De flesta norska skolorna går efter principen “du ansvarar för ditt eget lärande”. Det är därför viktigt att du är motiverad och självständig i ditt skolarbete.
 • Deltagare måste vara akademiskt motiverade. Deltagare som är underkända i något ämne kommer inte att godkännas.
 • Vissa förkunskaper i norska rekommenderas, men är inget krav.
 • Deltagare placeras i alla regioner i Norge.
 • De flesta värdfamiljer tillhör medelklassen.
 • Värdfamiljerna förväntar sig deltagare som är sociala, utåtriktade och deltar i familjeaktiviteter.
 • De flesta tillhör den lutheranska kyrkan. Andra religiösa samfund är svårare att få tillgång till.
 • Det är svårare att hitta värdfamiljer till deltagare som är vegeterianer, veganer eller har andra matrestriktioner.
 • Det är vanligt att norska familjer har husdjur. Deltagare som är pälsallergiker är det svårare att hitta värdfamilj åt.
 • Deltagare blir placerade hos alla typer av värdfamiljer, från ensamstående, heterosexuella till samkönade familjer. Deltagare förväntas ha en god inställning till olika typer av familjekonstellationer.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airfare
 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Housing
 • Meals
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • Re-entry Orientation
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees