years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Skolan debiterar skolavgift for 3.400 USD utöver programavgiften.

Behörighetskrav

 • Deltagare måste vara mellan 16 år och 0 månader och 17 år och 6 månader när programmet börjar.
 • Grundläggande förkunskaper i franska är ett krav. Vi vill helst att deltagare som vill åka till den fransktalande delen av Kanada läser franska på gymnasiet eller har läst det i högstadiet.
 • Deltagare blir placerade i mindre städer, på landsbygden och inom alla fransktalande regioner av Kanada. Det är mycket sällan deltagare blir placerade utanför Quebec.
 • De flesta värdfamiljer tillhör medelklassen.
 • Deltagare blir placerade i alla typer av värdfamiljer, från ensamstående, heterosexuella till samkönade familjer. Deltagare förväntas ha en god och öppen inställning till olika typer av familjekonstellationer.
 • Deltagare som är mycket troende kan det vara svårt att hitta värdfamilj åt.
 • Deltagare förväntas delta vid varje familjemiddag.
 • Det är viktigt att deltagare kan visa dokumentation på deras psykiska och fysiska tillstånd. Deltagare som har varit eller är sjuka i t.ex diabetes, astma/allergier och ätstörningar eller andra kroniska sjukdomar, behöver vi få in all information kring för att kunna behandla ansökan. Deltagare som har haft allvarliga psykiska eller fysiska sjukdomar, som ätstörningar, måste ha varit friska i minst ett år innan programmet börjar.
 • Deltagare som är vegetarianer, pälsdjursallergiker, nötallergiker, och/eller glutenintoleranta är det svårt att hitta värdfamilj åt.
 • Deltagare som röker kommer inte att godkännas.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Meals
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • School Transport
 • Language Instruction
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Grade Transcripts
 • School Diploma
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • School Materials
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees