years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

På AFS USA:s internatskoleprogram bor du på internatskola tillsammans med andra amerikanska och internationella elever, även under loven. Till skillnad från våra andra program har du ingen värdfamilj, du bor på skolan och har samtidigt stöd från AFS lokala nätverk. På internatskoleprogrammet får du en högkvalitativ amerikansk utbildning, skapar starka vänskapsband och utvecklar din självständighet!

Internatskolan välj ut av AFS USA i ett område som har ett lokalt AFS-nätverk. Du blir först antagen till AFS program och därefter gör den specifika internatskolan en individuell bedömning. Internatskolan kan efterfråga en intervju med dig, samt en specifik poäng på ELTiS-testet i engelska (testet administreras av AFS).

 

Behörighetskrav

 • En fullständig ansökan måste vara inlämnad enligt datum för deadline
 • Alla deltagare måste vaccinera sig enligt AFS USA’s vaccinationskrav för att bli godkända. Dessa hittar du här.
 • Kostnaden för själva internatskolan betalas separat, direkt till den enskilda skolan, och ligger på ca $15,000 – $30,000 beroende på den enskilda skolans avgifter
 • Du står själv för skoluniform, skolmaterial, skollunch, skolresor, samt andra kostnader relaterade till skolan
 • På AFS program kan du inte kräva varken slutbetyg eller examensbevis, det är upp till den enskilda skolan.
 • Deltagare måste vara mellan 15 år om 5 månader, och 18 år och 3 månader när programmet startar.
 • Amerikanska skolor och AFS USA kräver att alla deltagare måste göra ett ELTIS- test innan programmet har börjat, för att kunna utvärdera deltagarens språkkunskaper i engelska.
 • Deltagare som har haft ätstörningar eller andra psykiska besvär måste ha varit friskförklarad i minst 18 månader innan ansökan lämnas in samt bifoga ett separat läkarintyg.
 • Deltagare som röker godkänns inte.
 • Alla deltagare åker på J-1 Visa.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airfare
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Assistance with Application Process
 • Pre-Departure Orientation
 • Re-entry Orientation
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Meals
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees
 • School Materials
 • School Uniform

Vaccinationskrav till USA

Läs mer