years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Behörighetskrav

 • Deltagare måste vara från 14 år och 6 månader till 18 år när programmet startar.
 • Deltagare behöver inte kunna spanska för att delta i programmet, men vi uppmanar er att lära er lite spanska innan programmet startar.
 • Det är svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som är vegetarianer, har allergier eller lider av psykiska besvär.
 • Det är svårt att hitta värdfamiljer till deltagare som röker. Även om det är vanligt att en person i hushållet röker.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Meals
 • School Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • School Transport
 • Language Instruction
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • School Materials
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees