Varför samlar AFS gåvor och donationer?

AFS vill göra det möjligt för alla ungdomar, oavsett bakgrund, att kunna åka på det efterlängtade och livsförändrande utbytesår som väntar. Internationellt får en fjärdedel av de utresande bidrag i form av stipendier, och i Sverige vill vi öka för att komma upp i samma andel.  Era gåvor och donationer syftar till att underlätta för de familjer som har behov av extra stöd för att kunna realisera denna dröm.

Hur kan jag stödja studenter?

Sätt in ditt bidrag på AFS bankgiro 442-3240, ange namn och ordet ”Gåva”, eller för över direkt med Swish, 123 578 8567.

Vi på AFS är mycket tacksamma för ditt bidrag!

Tack så mycket för din gåva!