Finland styrdes en gång i tiden av Sverige och senare även av Ryssland. Finsk kultur, speciellt maten, har absorberat influenser från båda dessa länder. Trots detta är Finland idag i stor utsträckning ett unikt land med en alldeles egen kultur. Det finska språket är en utmaning, finsk arkitektur är utmärkande och det finska folket är relativt homogent, då staten länge motsatt sig invandring i någon större skala. Trots detta och det faktum att finnar generellt är ett reserverat folk, är de ändå ivriga att dela med sig av sitt kulturella arv till besökare. Som ett uttryck för detta kan man se hundratals konstfestivaler runt om i landet. Finland är välutvecklat inom IT och teknologi samt inom ekologi och miljö.

Om du är intresserad av att åka till det här landet, kontakta oss.