AFS Stipendier

Vi vill att fler unga människor, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska kunna åka som utbytesstudent och få en möjlighet att bidra till ökad förståelse mellan människor. Därför är våra stipendier främst avsedda för dig om din familj har begränsad ekonomisk möjlighet att finansiera ett utbytesår.

AFS Medlemsstipendiefond

Genom AFS Medlemsstipendiefond kan du söka stipendium för att åka som utbytesstudent till ett icke-engelskspråkigt land. Du kan få stipendium på upp till 20 000 kronor. AFS stipendier syftar till att stödja ungdomar vars familjer har begränsade ekonomiska förutsättningar att låta sitt barn delta i ett utbytesår. Därför ber vi er om information om er familjs ekonomi. Stipendiekommittén gör en sammanvägd bedömning av motiveringen i stipendieansökan och familjens ekonomi. Ansök genom att fylla i och skicka in stipendieansökan i samband med din ansökan till skolprogrammet. Sista ansökningsdagen för avresa på våren är 31 oktober och 31 mars för avresa på hösten. Ladda ner din ansökningsblankett här.

Internationellt utbytesstipendium – Åmål

För dig som bor i Åmål, går på Karlbergsskolan och vill åka till USA hösten 2019 finns det möjlighet att söka Åmålstipendiet, i samarbete med Åmåls kommun.
Genom stipendiet ökar ungdomars möjlighet till internationell rörlighet där syftet med stipendierna är att ge ungdomar chansen att skaffa sig nya erfarenheter samt utbildning för att i framtiden ha möjlighet att anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Syftet är också att öka motivationen bland unga att se möjligheter i Åmål och världen men också att öka ungas medvetenhet om sin egen och andra kulturer.

Det innebär att Åmåls kommun står för hela din deltagaravgift och du blir placerad i Åmåls vänort De Pere. För att ansöka om stipendiet uppger du koden ”Karlberg” i din ansökan. Åmål kommun utser vinnaren bland valda kandidater. Deadline för ansökan är 20 november.
För att anmäla dig se information här: Broschyr om Internationellt Utbytesstipendie – Åmål

Stipendium från den Svensk-Ryska Handelskammaren

Handelskammaren erbjuder ett stipendium för dem som deltar i 4-veckors sommarprogrammet i Ryssland. Läs mer här.

Stipendiemöjligheter genom andra

Ett tips för att få hjälp med finansieringen av din resa är att söka stipendier utanför AFS. Du kan till exempel prata med din kommun eller länsstyrelsen för att se om de har några stipendier knutna till utlandsstudier och det område där du bor. En annan idé kan vara att kontakta din skola, kyrkan eller företag i din stad och fråga om de kanske kan sponsra dig på något sätt.

Besök Allastudier.se/stipendier, Stipendier.se eller Stipendielistan.se för mer information om hur och var du kan hitta ett stipendium som passar dig.

Sök studiehjälp via CSN

Du som vill bli utbytesstudent inom Europa har möjlighet att få studiehjälp genom CSN (Centrala studiestödsnämnden). För studier utanför Europa kan du ansöka om studiehjälp, men det är inte ett garanterat bidrag. Ring CSN kundtjänst på 013-23 59 59 för frågor kring studiemedel eller se deras hemsida för mer info.