years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Global Prep – Young World Leaders

Detta sommarläger förbereder dig på en framtid som världsmedborgare och ledare!

Utveckla ditt engelska språk samtidigt som du utforskar amerikansk historia och kultur. Veckoteman som exempelvis samhällsfrågor, historia, geografi och politik med tillhörande aktiviteter är specifikt utformade för att öka studenternas globala kompetens, ledarskap och företagssamhet.

Du besöker Washington DC och New York city!

Behörighetskrav

För studenter 14-18 år.

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Housing
 • Meals
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Orientations during your time abroad
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees