years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Är du intresserad av natur och hållbar utveckling och är mellan 14 och 17 år? Då är detta temaprogram något för dig!

Sommarlägret äger rum i Bremen i norra Tyskland och består av spännande workshops och utflykter inom området hållbarhet, med ämnen som klimatförändringar och hållbar energi.

Ett besök i Berlin och en hel del andra roliga aktiviteter ingår i programmet, samtidigt som det interkulturella lärandet genomsyrar lägret med dagliga reflektioner om att leva och lära i en interkulturell grupp.

Studenterna (ca 20 st.) bor tillsammans med lägerledarna på ett boende med helpension.

Behörighetskrav

 • 14 år – 17 år och 11 månader

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Housing
 • Meals
 • 24/7 Emergency Support
 • Field Trips
 • Assistance with Application Process
 • Orientations during your time abroad
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees