years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Sommarkursen innehåller lektioner i ryska samt utflykter i och runt Klimovsk, och dess närområden. Programmet gör det möjligt för deltagarna att få en bättre förståelse för den ryska kulturen, rysk historia och livet i en rysk familj.
Deltagarna kommer att ha 60 timmars schemalagda lektioner i ryska. Deltagarna får möjlighet att träna språket i värdfamiljen, med kamrater och under utflykter.
Extra aktiviteter inkluderar utflykter och resor, sociala aktiviteter med ungdomar i ett sommarläger, sport och fritidsaktiviteter med kamrater och värdfamiljer. 

Swedish Chamber of Commerce for Russia & CIS erbjuder möjlighet att söka stipendium till detta program.

Behörighetskrav

För studenter från 14 år och 6 månader till 18 år.

Baskunskaper i engelska krävs, samt en vilja att lära sig ryska.

När deltagare återvänder förväntas att kandidaterna uppvisar en presentation kring resan muntligt eller skriftligt med video eller fotografier.

Här har du länken till Svensk-Ryska Handelskammarens hemsida där du kan se all information från donatorn.

Detta ingår i din upplevelse

 • Host Family Placement
 • Meals
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Field Trips
 • Cultural Tours
 • Domestic Transport
 • Language Instruction
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Orientations during your time abroad
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees