years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Detta är ett språkprogram som AFS Intercultura har i samarbete med University of Foreign Students of Siena, antagligen den mest erkända institutionen för att studera italienska.

Deltagarna bor på campus och har lektioner mellan kl 9.00-13.00 från måndag till fredag. Eftermiddagarna studerar man på egen hand och har hjälp av en akademisk mentor samt tillgång till universitets alla anläggningar.

I programmet ingår utflykter till bland annat Florens och Pisa och det hela avslutas med en dags turistadande i Rom.

Behörighetskrav

 • 15 år och 3 månader – 17 år och 9 månader

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Housing
 • Meals
 • 24/7 Emergency Support
 • Language Instruction
 • Assistance with Application Process
 • Orientations during your time abroad
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees