years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

AFS Costa Ricas Intensive Community Service Program ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om miljövård, hållbart jordbruk och samhällsbaserat volontärsarbete. Detta är ett fysiskt krävande program för dig som är engagerad och äventyrslysten! Bidra till både samhälle och natur samtidigt som du utvecklar lederskap- och samarbetsförmågor i en inkluderande och interkulturell miljö.

Programmet inleds med en vecka på ett ekologiskt jordbruk, där studenterna är med i den dagliga verksamheten. Under den första veckan får deltagarna möjlighet att öva på samarbetsförmågan samt att anpassa sig till det costaricanska klimatet och kulturen.

Sedan fortsätter programmet med volontärarbete i ett naturreservat i den tropiska skogen. Nu får studenterna på allvar bekanta sig med Costa Ricas biologiska mångfald med otroliga mängder djur- och växtarter, samtidigt som de lär sig om olika ekosystem samt vetenskapliga och sociala satsningar för en hållbar miljö.

Tredje delen av programmet innefattar boende i en costaricansk värdfamilj och volontärarbete i en costaricansk ort/stad. Här får studenterna insikt i familjelivet och vardagen samtidigt som de får möjlighet att öva på spanska. Studenterna blir tilldelade ett samhällsprojekt inom en ideell organisation utvald av AFS Costa Rica, där de i praktiken får se mer av de sociala verkligheter som finns i landet, samtidigt som de bidrar till invånarnas välmående.

Slutdestinationen på programmet är en välförtjänt vila på en vacker tropisk strand med två dagars ren avkoppling innan avslutningslägret där alla får möjlighet att ta farväl av sina nyfunna vänner som man spenderat denna upplevelse tillsamans med.

Behörighetskrav

 • 14 år och 6 månader – 17 år och 11 månader

Detta ingår i din upplevelse

 • Airport Pick-up
 • Housing
 • Meals
 • Community Service Placement
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Assistance with Application Process
 • Orientations during your time abroad
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

Detta står du själv för

 • Airfare
 • Vaccinations
 • Visa and Passport Fees