Vi har nu två stipendiemöjligheter till AFS Youth Assembly i New York den 11-13 augusti 2023! Det ena stipendiet går till dig som är 18-32 år och vill vara med som delegat under Youth Assembly, det andra går till dig som vill hjälpa till som volontär under eventet (ålder spelar ingen roll). 

Vid intresse, skicka ett mail till [email protected] senast den 1 februari 2023 med ditt namn, personnummer, hur länge du har varit volontär i AFS samt vilken/vilka roller du har/har haft. Vi vill också att du motiverar varför du ska få ett stipendium samt vilket av de två stipendierna du söker.