AFS fortsätter att planera för utbytesåret 2021/2022

Det senaste året har det hänt mycket över hela världen, och många undrar vilka långsiktiga konsekvenser detta kan få. AFS har tagit emot utbytesstudenter i Sverige under läsåret 2020/2021 och kommer att ta emot studenter även läsåret 2021/2022. Självklart finns en risk att oförutsedda händelser utanför vår kontroll och vi utvärderar därför kontinuerligt läget i världen för att vara så uppdaterade som möjligt.

Vi hoppas att ni planerar för emot ett fantastiskt år som utbytesstudent eller värdfamilj med oss kommande läsår! Om ni har frågor eller funderar över något är ni alltid välkommen att kontakta oss.

Med mer än 70 års erfarenhet är AFS fortsatt dedikerad till vårt uppdrag om utbyten och interkulturellt lärande!